Założenia programu

Podstawowym zadaniem Programu „Gmina otwarta na inwestycje” jest ścisła współpraca władz samorządowych i operatorów telekomunikacyjnych realizujących budowę sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Eliminacja barier inwestycyjnych przyczyni się do przyspieszenia cyfrowego rozwoju Polski i umożliwienia lokalnej społeczności korzystania z dostępu do Internetu o wysokiej przepustowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań zwiększających konkurencyjność polskiego społeczeństwa na tle innych światowych gospodarek.

Kryteria podstawowe
Opis Wskaźnik Udokumentowanie
Średnia dzienna opłata za zajęcie 1m2 pasa drogowego 0,00 - 0,20 PLN Skan Uchwały Rady Gminy/Miasta
Średnia opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za 1 m2 0,00 - 20,00 PLN Skan Uchwały Rady Gminy/Miasta
Średni czas wydawania zgód/pozwoleń - obszary z planem zagospodarowania przestrzennego 14 dni Oświadczenie JST
Średni czas wydawania zgód/pozwoleń - obszary bez planu zagospodarowania przestrzennego 30 dni Oświadczenie JST
Umieszczenie informacji o realizowanych inwestycjach na głównej stronie JST Info na stronie www Skan
Kryteria dodatkowe
Cel I próg Punktacja II próg Punktacja III próg Punktacja Udokumentowanie
Średnia opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za 1 m2 15,01 - 20,00
PLN
1 10,01 - 15,00
PLN
2 0,00 - 10,00
PLN
3 Skan Uchwały Rady Gminy/Miasta
Średni czas wydawania zgód/pozwoleń przez JST 14 dni 1 10 dni 2 5 dni 3 Oświadczenie JST
Wdrożone działania komunikacyjne baner z informacją na stronie internetowej 1 próg I + plakaty w miejscach użyteczności publicznej 2 próg II + informacje w prasie lokalnej 3 Skan/zdjęcie
Wsparcie procesu inwestycyjnego jednorazowe 1 pomoc w pozyskaniu Umów Udostępnienia Nieruchomości oraz zgód i oświadczeń od innych gestorów nieruchomości 2 próg II + inne wsparcie mające wpływ na czas realizacji inwestycji 3 Informacja JST poświadczona przez wykonawcę

Potrzebujesz więcej informacji o programie? Napisz do nas!