Kryteria programu

Do Programu „Gmina otwarta na inwestycje” może przystąpić każda polska gmina, na której obszarze budowana jest infrastruktura teletechniczna w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, i która wypełni Formularz Zgłoszeniowy. Spełnienie w dalszej kolejności Warunków Certyfikacji skutkować będzie przyznaniem tytułu „Gmina otwarta na inwestycje”, a także uzyskaniem nagród umożliwiających bardziej dynamiczny rozwój gminy i podnoszących komfort życia jej mieszkańców.

Potrzebujesz więcej informacji o programie? Napisz do nas!