Gmina otwarta na inwestycje

Już ponad 70 gmin aktywnie uczestniczy w programie. Zapraszamy do rejestracji.

Rejestracja

O programie

Dołącz do gmin otwartych na przyszłość Polski

Twoja gmina może aktywnie wspierać cyfrowy rozwój naszego kraju i uzyskać prestiżowy tytuł „Gminy otwartej na inwestycje” pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dowiedz się, jak dołączyć do Programu „Gmina otwarta na inwestycje” z korzyścią dla Twojej gminy i jej mieszkańców.

Aktualności

Media o sukcesach naszego programu

Pierwsze sukcesy programu „Gmina otwarta na inwestycje” dostrzegają nie tylko mieszkańcy najaktywniejszych gmin, ale też media. Zakończenie prac w Uściu Gorlickim oraz doskonałą współpracę wykonawców i urzędników w takich gminach jak Konarzyny, Mrozy czy Drawsko Pomorskie opisują Polska Times i jej lokalne wydania.

Czytaj więcej

Konarzyny potrafią

Konarzyny – niewielka gmina w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim – należy do grupy członków Unii Światłowodowej i programu Gmina Otwartą na Inwestycje. To przykład tego, jak korzystać ze współpracy z inwestorami dla dobra mieszkańców.

Czytaj więcej

Program nabiera rozmachu

Już ponad 70 gmin aktywnie uczestniczy w programie „Gmina otwarta na inwestycje”. Wchodzimy w kolejną, istotną fazę tego ogólnopolskiego projektu – synergię z inwestycjami drogowymi realizowanymi przez JST co może usprawnić proces inwestycyjny budowy sieci szerokopasmowej i pozwoli na dalsze analizy mające na celu rozszerzenie inwestycji.

Czytaj więcej

O programie

Warunki uczestnictwa

Aby przystąpić do Programu „Gmina otwarta na inwestycje” należy wypełnić Formularz Uczestnictwa (dostępny w zakładce „Materiały do pobrania”) i przesłać go na adres info@gminaotwartanainwestycje.pl oraz zaakceptować regulamin i podpisać umowę RODO.

Czytaj więcej

Korzyści dla uczestników

Wszystkie gminy, które spełnią warunki certyfikacji uzyskają prestiżowy tytuł „Gmina otwarta na inwestycje” i otrzymają prawo do wykorzystywania znaczników Programu w celu promocji gmin i zwiększenia ich potencjału inwestycyjnego.

Czytaj więcej

Korzyści dla partnerów

Partnerzy Programu „Gmina otwarta na inwestycje” zyskają możliwość efektywniejszej realizacji prowadzonych inwestycji światłowodowych, dzięki lepszej współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych.

Czytaj więcej

Założenia programu

Podstawowym zadaniem Programu „Gmina otwarta na inwestycje” jest ścisła współpraca władz samorządowych i operatorów telekomunikacyjnych realizujących budowę sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Czytaj więcej

Kryteria programu

Do Programu „Gmina otwarta na inwestycje” może przystąpić każda polska gmina, która wypełni Wniosek Przystąpienia.

Czytaj więcej

Nagrody w programie

Nagrodzone gminy uzyskają prawo do wykorzystywania tytułu „Gmina otwarta na przyszłość” pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa .

Czytaj więcej

Partnerzy i patronaty

Organizator programu

Orange Polska

Orange Polska jest liderem na polskim rynku telefonii stacjonarnej, internetu i transmisji danych. Jako jedyny operator, Orange Polska oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dostępne w całym kraju. Celem spółki jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom i atrakcyjnego zysku akcjonariuszom poprzez osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych i rozrywkowych, korzystającego z nowoczesnych technologii.

Orange Polska jest partnerem cyfrowej transformacji Polski, aktywnie współuczestnicząc w rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej poprawę jakości życia Polaków i zapobiegającej ich cyfrowemu wykluczeniu.

Patronat nad programem

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 roku w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem i misją działania Ministerstwa jest doprowadzenie do tego, żeby dzięki cyfryzacji żyło się lepiej wszystkim obywatelom naszego kraju. Chcemy, żeby Polska była państwem innowacyjnym i przyjaznym, a wartości, którymi kierujemy się w swojej działalności to dotrzymywanie słowa, budowa trwałych fundamentów rozwoju Państwa, szacunek do publicznych pieniędzy i świadomość, że to obywatel i jego potrzeby są najważniejsze.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) to instytucja rządowa, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. CPPC powstało w 1994 roku, początkowo pod nazwą Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE), na mocy umowy finansowej zawartej między rządem Polski i Komisją Europejską. Od 2015 roku, już jako CPPC, zajmuje się obsługą środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i innych programów powierzonych mu do realizacji. CPPC jest jednostką, która pracuje nie tylko nad realizacją, zarządzaniem i monitoringiem powierzonych jej programów, ale również na rzecz administracji i instytucji biorących udział w wykorzystaniu środków UE, wspierając je w przygotowaniach do efektywnego korzystania z pomocy, jaką zapewniają fundusze Unii Europejskiej.

Potrzebujesz więcej informacji o programie? Napisz do nas!